Her er oversigten over stande, der er repræsenteret på udstillingen:

Stand
 INFO Info stand med tombola
1 Danmarks Filatelist Forbund
2 Postiljonen AB
3 Dansk Posthistorisk Selskab
4 Specialklubber
5 Skanfil
6 Leni Frimærker
7 VF-Auktion
8 Nordia 2017
9 Fyns Frimærke Service
10 Nordfrim
11 Samlartorget Sverige AB og AB Philea
12 Julemærkefonden
13 JF-Stamps
15 Samleren
17 Grønlandske Postvæsen
19 Færøske Postvæsen
21 Åland/Finlands postvæsen
23 Postnord frimærker
25 Østerbro Frimærkehandel
27 Kim Taylor