Dubletcirkulationen er stoppet indtil videre

DUBLETCIRKULATIONEN

Gert Løye fra Hillerød Philatelistklub har kørt vores dubletcirkulation med succes de sidste par sæsoner – dog med blandet succes i sidste sæson, hvor omsætningen var lav. For at dubletcirkulationen kan fortsætte, er det derfor nødvendigt med flere deltagere.

Alle kan indlevere hæfter, idet der erindres om, at salgsværdien pr. hæfte absolut ikke bør være under 250 kr., og at provisionen er på 15 % af det solgte beløb til dækning af udgifterne ved cirkulationen. HUSK! Jo større rabat, jo større salg. Hæfter kan købes i klubben.

HUSK også! Dårlig kvalitet - defekte mærker eller grimme stempler - er der ingen interesse for at købe!

Har I hæfter til dubletlederen, eller ønsker I som ny deltager at modtage hæfter i cirkulation, bedes I snarest kontakte Gert Løye på telefon 4826 3762 eller mail: . Angiv ”Dubletcirkulation Birkerød” som emne. Sidste frist for tilmelding og aflevering af hæfter er mandag d. 2. september!

OBS! Hvis du vil deltage i dubletcirkulationen hele sæsonen, er det vigtigt, at du tilmelder

.