Birkerød Frimærkeklub afholder 4 sæson auktioner om året:

  • Efterårsauktion
  • Juleauktion
  • Vinterauktion og
  • Forårsauktion

Alle 4 auktioner kører efter følgende læst:

Der udarbejdes foreløbigt katalog, der udsendes via e-mail ca. 1 uge før auktionen. Der kan desuden indleveres på selve dagen i rimelig mængde og medlemmer i klubber i samarbejdet 4ESser samt Fællesklubberne kan også indlevere. Mindsteopråbsprisen er 10 kr. Sælger betaler 10% i provision til Birkerød Frimærkeklub.

Der skal bruges følgende 2 formularer:

Auktionsomslag, der udfyldes så omhyggeligt som muligt. Link til Auktionsomslag: klik her

Lotnummer udfyldes først når de tildelte lotnumre er modtaget fra auktionarius.

Indleveringsliste, der udfyldes så omhyggeligt som muligt og sendes til auktionarius så tidligt som muligt (min. 10 dage før auktionens afholdelse).

Listen udfyldes med de tildelte lot nr. af auktionarius og returneres til indleverer, så indleverer kan færdiggøre auktionsomslagene med de tildelte lot nr.

Sælger aftaler med auktionarius hvorledes lottene skal afleveres til auktionen.

Skelet til indleveringsliste: klik her 

Miniauktioner:

Desuden afholdes der ved nogle klubmøder miniauktioner, hvor deltagerne leverer lottene på selve dagen. Indlevererne skal anvende de ovenfor nævnte Auktionsomslag

Mindsteopråbsprisen er 5 kr. Sælger betaler ingen provision til Birkerød Frimærkeklub.