I Birkerød Frimærkeklub følger regnskabsåret kalenderåret, medens mødeprogrammet følger sæsonen, som er fra september til april inklusive.

Sæsonprogrammet som udsendes medio august indeholder således 2. halvår af indeværende år og 1. halvår af det næste år.